top of page

Våra behandlingar

I'm a title. ​Click here to edit me.

Behandlande massage som i första hand används för terapeutiska syften brukar med ett omfattande namn kallas muskeltöjning. Vi på Malmö Relax Center erbjuder terapeutisk massage enligt PNF och PIR – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PIR–Post Isometric Relaxation. Muskeltöjningsmassage enligt PNF och PIR ger en rad positiva effekter på kroppen.
bottom of page