top of page
Är Ni som företag intresserade av att få massage på företaget har Vi möjlighet att besöka Er eller erbjuda massagebehandlingar på klinik. Vi har jobbat i flera år ute på olika företag i förebyggande syfte för att förhindra arbetsrelaterade problem i muskulaturen, vilket resulterat i goda resultat.

Massage för att förebygga arbetsrelaterade besvär är en helt avdragsgill kostnad för arbetsgivaren. 
För mer information kontakta oss på 0733-866981 eller mail: malmorelaxcenter@gmail.com
bottom of page