top of page
Andullation Massage System

NYTT på Malmö Relax Center

Massagesystem future without pain

Nu kan man få hjälp och behandling med vår Andullation Massage System Andumedic Pro! Massageterapisystemet med olika vibrationsfrekvenser och infravärme vilket påverkar hela kroppen. Vid frekvent användning har genom oberoende studier och 100.000-tals användare konstaterat lindring av smärta samt förbättrad blodcirkulation och stimulerat lymfsystem. Systemet används i 2000 sjukhus av fysioterapeuter, olika hälsopraktiker och bl a tyska olympiska förbundet.
Andullationsmassage med djupverkande infravärme ger en stimulans, som utvidgar blodkärlen och får bättre blodcirkulation i respektive vävnad. Effekten är en mycket behaglig värmekänsla. Olika zoner i huden är anslutna till inre organ genom nervreflexer. Andullation innebär inte bara stimulera huden och musklerna, men även samspelet av de inre organen. Detta är viktig förutsättning för att behålla din hälsa.

 

Behandling av framsidan utan att vända på kroppen!Med andullationsbältet är det möjligt att gå till botten med orsakerna till många besvär. Den riktade tillämpningen av andullation, vågor i buken kan släppa spänningar och sammanklumpning av de inre organen. Vi stärker din rygg hälsa!

 

Ryggont är en av de mest utbredda sjukdomarna bland befolkningen i dag och det har sin förklaring.

 

Andullationsmassagen är mycket effektiv vid ryggbesvärs behandling.Denna idé var grunden för utvecklingen av en Andullation Massagesystem med 21 motorer och djupverkande infravärme, arbetar precis som en liten massagepraktik. Bäst av allt du slipper ta av dig kläderna och bli insmetad med massageolja och det räcker med 25 min behandling.

DE 5 BIOFYSIKALISKA VERKNINGSPRINCIPERNA

Andullation tillhör den nya generationens behandlingsmetoder som är baserade på biofysik. Det finns 5 grundläggande verkningsprinciper där andullationen kan ha en positiv inverkan på vår kropp.
Andullationen riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

 

Verkningsprincip 1

ENERGIPRODUKTION I CELLEN

För att fungera behöver våra celler energi, som tillhandahålls av ATP (adenosintrifosfat) molekylen. Vid energibrist, dör cellen. Om cellen har tillräckligt med energi är den normalt sett frisk, vilket också återspeglas i de enskilda organen. Dessutom är väl fungerande organ en nödvändig förutsättning för människan att hålla sig frisk och vid god hälsa.

Externa faktorer som påverkar våra celler
Våra celler reproducerar sig själva regelbundet och skapar identiska kopior av sina föregångare utrustade med allt en cell behöver för att leva. Detta är en mycket känslig process som därför är mottaglig för störningar. Ohälsosam kost, den naturliga åldringsprocessen, stress och miljöpåverkan påfrestar våra celler. Deras förmåga att producera energi och förnyas minskar och de förlorar sin vitalitet. Vår vanliga livsstil återspeglas därför direkt i varje enskild cell. Därför påverkar vi själva också hälsotillståndet för våra organ. På detta sätt manifesterar sig inte bara energin i cellerna, utan motsvarar snarare en förlust av livsenergi.

Öka energin i våra celler
Andullationen genererar elektriska mikroströmmar genom mekanisk vibration, som tränger in i våra celler och stimulerar produktionen av ATP. För detta underlättar infraröd djupvärme penetrationen av de mekaniska vibrationerna i vår kropp. Denna process säkerställer att mängden energi i våra celler ökar, vilket i sin tur har en positiv effekt på våra organ och därmed på vår hälsa.

 

Verkningsprincip 2

ÖVERLAGRING AV SMÄRTSIGNALER

Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som lindrar smärtan. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som ”kroppens egna smärtstillande medel”.

 

Verkningsprincip 3

STIMULANS AV BLODCIRKULATIONEN

Många besvär är relaterade till dålig blodcirkulation. Vårt blod försörjer vår kropp med näringsämnen. Med dålig blodcirkulation är denna process störd och vi blir trötta och sjuka. Här visar sig även skillnader i blodflödet mellan friskt och sjukt blod. Blodkroppar av sjukt blod klibbar ihop och skrumpnar. Därmed förlorar cellerna sin vitalitet och transporterar allt färre näringsämnen. Andullationen sätter blodet i rörelse och löser blodkropparna från varandra. Således blir blodet mer lättflytande och näringsämnen transporteras återigen i större mängder. Och vi känner oss friskare och mera vitala.

Verkningsprincip 4

IGÅNGSÄTTNING AV AVSLAPPNINGSMEKANISMER

Kroppslig avslappning

Ansträngande aktiviteter leder till muskelspänningar i vår kropp. Detta har till följd att musklerna inte tillförs tillräckligt med näringsämnen. Andullationen hjälper att utvidga blodkärlen och förbättra musklernas blodcirkulation. Näringsämnen tas upp igen och spänningstillstånd löses upp.

Mental avslappning

Långvarig stress har en negativ effekt på det vegetativa nervsystemet, som innefattar en stimulerande del (sympatisk) och en lugnande del (parasympatisk). I en stresssituation är den sympatiska nivån högre än nödvändigt. Andullation återställer balansen genom att generera positiva signaler med mekaniska vibrationer, som motverkar de negativa sympatiska signalerna. Den infraröda värmen gör att vibrationerna når djupare in i vävnaden. Stressnivån minskar.

 

Verkningsprincip 5

STIMULERING AV LYMFFLÖDET

Lymfan är inte enbart en beståndsdel av vårt immunsystem, utan den bidrar väsentligt till bortforsling av slaggprodukter ur kroppen. Lymfsystemet är, förutom blodcirkulationen, det viktigaste transportsystemet i människokroppen och är specialiserat på att transportera näringsämnen och avfallsmaterial, och framför allt avyttra patogena ämnen, som bakterier och främmande kroppar. Regelbunden stimulering främjar ett stabilt immunsystem och en väl fungerande ämnesomsättning (metabolism). Andullation stimulerar flödet av lymfvätska och får det att röra sig. Därmed riktas Andullationen inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

Nu har vi ett prova på erbjudande: 

375 kr (ord pris 395 kr)

5 kort 1875 kr

 
bottom of page